fbpx

PRIVACY BELEID

Verwerking 

Dit privacy beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

 1. Wie zijn we?

OostWestZuidBest VZW is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Merksemsesteenweg 196, 2100 Antwerpen met KBO nummer: 0679.822.520.

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

Tel: 0485 92 99 53
Email: sam@zuiderburen.be

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt wanneer u zich inschrijft via onze website:

 • Identificatie gegevens: Naam, voornaam, e-mail adres en eventueel telefoonnummer
 • Alle andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons overmaakt
 • Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken de hoger vermelde persoonsgegevens om reden van:

 • Om uw aanvraag voor inschrijving te kunnen opvolgen
 • Voor online marketingdoeleinden indien u daarvoor uw voorafgaande toestemming heeft gegeven

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde van degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

 1. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
 • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;
 • Uw persoons gegevens kunnen gedeeld worden met hierbij de opgesomde derde partijen: Online marketing bureau of een PR & Communicatie bureau. Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met volgende derden om de daarnaast aangegeven redenen: Dit in het kader om de bezoekers van de website te informeren over het festival en juiste en gerichte informatie door te sturen. De gegevens zullen verder nooit voor andere doeleinden gebruikt worden. 

 1. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden.

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

 1. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

 • Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan ons contacteren via hogerstaande contactgegevens.

De contactpersoon inzake vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens is Sam Schoonvliet rechtstreeks te bereiken via  e-mail: sam@zuiderburen.be en telefoon: 0485929953.